Velkommen til broderloge nr. 119 Erik Glipping I.O.O.F.

Broderloge nr. 119 Erik Glipping I.O.O.F. er stiftet den 25. april 2009 og består af omkring 50 brødre. Vi spænder vidt, når det gælder den sociale, kulturelle, erhvervsmæssige og aldersmæssige baggrund.

Odd Fellow Ordenen er en organisation, der hviler på et etisk og humanitært arbejde ud fra grundpillerne Venskab, Kærlighed og Sandhed og arbejder ud fra mottoet ”Vær mod andre, som du vil, at andre er mod dig og dine.”

Logen afholder møde i Ordensbygningen, Sct. Mathias Gade 16-18, hver onsdag i perioderne januar til maj og september til december. Mødetidspunkt er kl.19.30.

Logeaftenen er opdelt i to. Første del foregår i logesalen efter en fast forretningsorden, og anden del i selskabslokalerne, hvor vi nyder et lettere traktement og det sociale samvær mellem brødrene.

I Odd Fellow Ordenen lægger vi vægt på, at alle er lige. Derfor møder vi til logemøderne i ens påklædning.

I menuen her til venstre kan du læse om vor loges historie, og hvor du kan henvende dig, hvis du er blevet interesseret i vort arbejde og yderligere information.

 Logens devise:

Mel.: Det haver så nyligen regnet

Erik Glipping dit kongenavn vi ære,

ved at værne om folket og vort land.

Venskabskæden mod målet frem os bære,

kærlighed vil vi vise ren og sand.

Lad os virke til gavn, leve op til vort navn,

Erik Glipping du ta'r os i din favn.