Broder ekskasserer Erik Linnemann, 80 år

Broder Erik Linnemann (broderloge nr. 119 Erik Glipping) fylder 80 år søndag den 15. marts 2020.

Onsdag den 29. april tildeles han Odd Fellow Ordenens 40 års hæderstegn.

Som født og opvokset på landet måtte Erik tidligt ud og arbejde ved landbruget. Dernæst fire års læretid som bager i Viborg og efterfølgende værnepligt ved Jyske Trænregiment i Padborg.

Så startede det, der skulle blive hans levevej – arbejdet som vognmand og chauffør.

Som chauffør hos Pan Bus i Viborg, kørte Erik turister rundt i Danmark. I 1964 begyndte han at køre til Tyskland. Hver søndag kørte han bussen med glade gæster til en lille uges ophold ved Rhinen og tilbage, så han var klar til en ny tur søndagen efter.

Senere blev det også til ture til Østrig. I alt 20 år med kørsel til Abtenau og altid til det samme gasthaus. Byen har givet Erik en plakette som tak for samarbejdet, og Tove og Erik udveksler stadig hilsener med familien, der ejer hotellet.

I vinterperioden var det rutebilen mellem Viborg og Hobro, der skulle passes.

Efter 10 år hos Pan Bus blev der en vognmandsforretning til salg i Vammen. Den overtog Erik og kørte i de følgende år med alt, hvad der skulle transporteres med lastbil – sand og grus, køer og grise.

Med tiden blev forretningen suppleret med fast kørsel for DLG og for Shell Farm. Og der var flere biler og chauffører, der skulle holdes i gang. Om vinteren tog Erik også gerne tjansen med at sørge for at vejene i Tjele Kommune var farbare. Saltning, grusning og kørsel med sneplov.

Senere blev vognmandsforretningen afhændet og Erik overtog igen rattet i bussen mellem Viborg og Hobro.

Efter at have overladt rattet i bussen til yngre kræfter, hjalp han i flere år mekanikeren i Vammen med at køre efter reservedele mv.

Erik og hustruen Tove bor stadig i Vammen

Som tidligere vognmand og chauffør var det naturligt for Erik at deltage som en af Tjele Bussens Venner. Her er han stadig medlem af bestyrelsen, der sørger for at ældre og handicappede kan komme ud at køre.

Han har også været involveret i foreningen Dienesmindes Venner. Han har kørt tøj og andre fornødenheder til blandt andet Hviderusland. Med retur har han taget børn og unge, som så fik nogle ugers sommerferie under ordnede danske forhold.

Erik holder sig stadig i gang. Tre dage om ugen trænes i Loop. Han giver også gerne en hånd med hos petanqueklubben og på Pensionistgården i Vammen

Sidst men ikke mindst skal nævnes Eriks efterhånden 40 års deltagelse i Odd Fellow Ordenen. Først i broderloge nr. 39 Sct. Kjeld og senere i broderloge nr. 119 Erik Glipping i Viborg.

Han var en af stifterne af nr. 119 Erik Glipping. Han har i logen varetaget mange tillidsposter. Han er en af de mest trofaste deltagere i logens møder og arrangementer. Besøg hos andre loger for at træffe nye mennesker har også altid haft hans interesse.

Erik er velsignet med et godt humør og er altid god for en lun bemærkning. Han har en afvæbnende tilgang til logelivet. Det falder ham ganske naturligt, at være mod andre, som han gerne vil, at de er mod ham.

Erik fejrer 80 års fødselsdag med inviterede gæster den 15. marts i Vammen Forsamlingshus. 

PV